ever after ne demek

  1. ever after : ondan sonra

ondan sonra ile ilgili cümleler

  1. Erdoğanın karısı, kendi annesinin iki ay kadar çok hasta olduğunu, fakat ondan sonra tekrar Ankara’ya gittiğini söyledi.
    Erdogan’s wife said that her mother had been sick for two months but had then gone back to Ankara.