exert oneself ne demek

  1. exert oneself : kendini zorlamak
  2. exert oneself : uğraşmak