fall, decrease ne demek

  1. fall, decrease : düşüş

düşüş ile ilgili cümleler

  1. logaritmik düşüş
    logarithmic decrement