fast sheet ne demek

  1. fast sheet : sabit kanat