full span ne demek

  1. full span : tam kanat boyu