generalized mean value theorm ne demek

  1. generalized mean value theorm : genelleştirilmiş ortalama değer teorimi