give voice to ne demek

  1. give voice to : getirmek
  2. give voice to : ifade etmek

ifade etmek ile ilgili cümleler

  1. şükranlarını ifade etmek
    express one´s thanks