gross income ne demek

  1. gross income : brüt gelir
  2. gross income : gayri safi gelir