handbrake rod ne demek

  1. handbrake rod : el freni rodu