hard vvorking ne demek

  1. hard vvorking : çok çalışkan

çok çalışkan ile ilgili cümleler

  1. Bildiğiniz gibi öğrenciler çok çalışkan.
    As you know, the students are very diligent.