headed, intelligent, having brains ne demek

  1. headed, intelligent, having brains : kafalı

kafalı ile ilgili cümleler

  1. devinimsiz kafalı teker
    head per track disk