horizontal frame saw ne demek

  1. horizontal frame saw : yatay katrak