hyperbolic navigation system ne demek

  1. hyperbolic navigation system : hiperbolik seyrüsefer sistemi