identitiy, sameness ne demek

  1. identitiy, sameness : aynılık

aynılık ile ilgili cümleler

  1. aslıyla aynılık kodu
    authentication code
  2. aslıyla aynılık bilgisi
    authentication information
  3. aslıyla aynılık sinyali
    authentication signal