in summer ne demek

  1. in summer : yazın

yazın ile ilgili cümleler

  1. yazın
    in the summer
  2. Yazın bana yeni mayo gerekecek.
    I will need a new bathing suit in the summer.
  3. teknik yazın
    technical literature