inner, interal ne demek

  1. inner, interal : dahili

dahili ile ilgili cümleler

  1. doğrudan dahili numara arama
    direct dialling in
  2. doğrudan dahili arama
    direct inward dialing