insolence, effrontery ne demek

  1. insolence, effrontery : küstahlık

küstahlık ile ilgili cümleler

  1. büyük bir küstahlıkla
    as bold as brass