invitation to tender ne demek

  1. invitation to tender : eksiltmeye koyma