job rotation ne demek

  1. job rotation : vardiya