king, kingly ne demek

 1. king, kingly : kral

kral ile ilgili cümleler

 1. Hamburger kral
  Burger king
 2. Ellibir yaşındaki Tuheitia Paki önceki kralın yaşça en büyük oğludur
  Fifty one year old Tuheitia Paki is the eldest son of the previous monarch
 3. Öte yandan, komşu ülkenin kraliçesi de iki kız doğurmuş
  On the other hand, the queen of the neighboring kingdom gave birth to two daughters
 4. İyilik perisi, bu taşkın sevinci yatıştırmak için, kraliçeye bu çocuğun geri zekâlı olacağmı haber vermiş
  The good fairy, to cool down her great happiness announced to the queen that the child would be stupid
 5. Kraliçe çok üzülmüş
  The queen was very unhappy