lath nail ne demek

  1. lath nail : bağdadi çivisi