limit, boundary, end, point, degree, term ne demek

  1. limit, boundary, end, point, degree, term : had

had ile ilgili cümleler

  1. hadi konuşalım
    lets talk
  2. Büyük Hadron çarpıştırıcısı
    Large Hadron collider