masonry nail ne demek

  1. masonry nail : duvarcı çivisi