moving average ne demek

  1. moving average : hareketli ortalama
  2. moving average : yürüyen ortalama

yürüyen ortalama ile ilgili cümleler

  1. özbağlanımlı yürüyen ortalama
    autoregressive moving average
  2. yürüyen ortalama
    moving average