narrowband communication ne demek

  1. narrowband communication : dar bantlı iletişim

dar bantlı iletişim ile ilgili cümleler

  1. dar bantlı iletişim
    narrowband communication