overflowing, excessive, exuberant ne demek

  1. overflowing, excessive, exuberant : taşkın

taşkın ile ilgili cümleler

  1. İyilik perisi, bu taşkın sevinci yatıştırmak için, kraliçeye bu çocuğun geri zekâlı olacağmı haber vermiş
    The good fairy, to cool down her great happiness announced to the queen that the child would be stupid