paternal uncle ne demek

  1. paternal uncle : amca

amca ile ilgili cümleler

  1. Amcam Abidjan da kakao ve kahve işini kurdu
    My uncle established his cocoa and coffee business in Abidjan
  2. Amca’nın karısı
    uncle’s wife
  3. Aramca
    Aramaic