perjure o.s. ne demek

  1. perjure o.s. : yalan yere yemin etmek