pilgrimage to Mecca ne demek

  1. pilgrimage to Mecca : hac

hac ile ilgili cümleler

  1. hacim sınaması
    saturation testing
  2. hacim tümlevi
    volume integral
  3. ve örnekler, her boyutta, her boyutta 4 pkg? (büyük bir hacim)
    and samples, of each size, 4 pkgs each size? (a big volume)