president (of a republic) ne demek

  1. president (of a republic) : cumhurbaşkanı

cumhurbaşkanı ile ilgili cümleler

  1. Atatürk Türkiye cumhuriyetinin ilk cumhurbaşkanıdır
    Ataturk is the first president of the Turkish Republic
  2. cumhurbaşkanı
    president of the republic