radial deviation ne demek

  1. radial deviation : radyal sapma