radial drainage ne demek

  1. radial drainage : radyal drenaj