rather, somewhat, quite a bit ne demek

  1. rather, somewhat, quite a bit : oldukça

oldukça ile ilgili cümleler

  1. oldukça pahalı olmak
    be on the high side
  2. oldukça kesin yakınsaklık
    convergence almost certainly
  3. Oldukça uzun bir yol
    Quite a long way