reflection, reverberation, echo, response ne demek

  1. reflection, reverberation, echo, response : akis