respect, esteem, thoughtfulness, consideration ne demek

  1. respect, esteem, thoughtfulness, consideration : saygı

saygı ile ilgili cümleler

  1. Gençler yaşlılara saygı göstermeli
    The young people must show respect to the old
  2. Saygıdeğer üniversite
    Reputable university