reverse direction ne demek

  1. reverse direction : ters yön

ters yön ile ilgili cümleler

  1. ters yön
    opposite direction
  2. ters yönde kanal
    reverse channel