save for ne demek

  1. save for : hariç

hariç ile ilgili cümleler

  1. yemek hariç.
    excluding meals
  2. Son 3 yılda SAARC ülkelerini (kendi ülkeniz hariç) ziyaret ettiniz mi?
    Have you visited SAARC countries (except your own country) during last 3 years?