short curved dagger, khanjar ne demek

  1. short curved dagger, khanjar : hançer