string instrument ne demek

  1. string instrument : telli müzik aleti