strong, powerful ne demek

 1. strong, powerful : güçlü

güçlü ile ilgili cümleler

 1. Benim güçlü erkeğimsin
  You are my strong boy
 2. Güçlü bireyselcilik
  Rugged individualism
 3. O adam tarafından yazılan kitaplar bu günlerde güçlük ile bulunuyor.
  The books written by that man are hard to come by nowadays.
 4. Ali bir halterci gibi güçlü.
  Ali is strong as a weightlifter.
 5. en güçlü sınama
  most powerful test