stupid, simpleton, fool ne demek

  1. stupid, simpleton, fool : aptal

aptal ile ilgili cümleler

  1. Gemici bir aptaldı
    The sailor was a stupid