surroundings, outskirts, enviroments ne demek

 1. surroundings, outskirts, enviroments : dolay

dolay ile ilgili cümleler

 1. Belki tanrının bazı nedenlerden dolayı seni cezalandırması gerektiğini hissediyorsun
  Perhaps you feel that God must be punishing you for some reason
 2. Bilinmeyen durumlardan dolayı siteleri kapandı
  After some unknown circomstances their site went offline
 3. Dolaylı konuşma
  Reported speech
 4. dolaysız adres
  immediate address
 5. dolaysız veri
  immediate data