take advantage of ne demek

  1. take advantage of : (birini) istismar etmek
  2. take advantage of : faydalanmak
  3. take advantage of : yararlanmak