tevenue charges ne demek

  1. tevenue charges : giderler

giderler ile ilgili cümleler

  1. İtfa olunan giderler
    Expired costs
  2. genel giderler
    overhead costs