the Roman Catholic church ne demek

  1. the Roman Catholic church : Katolik kilisesi