thought, cogitation, reflection ne demek

 1. thought, cogitation, reflection : düşün

düşün ile ilgili cümleler

 1. Öleceğimiz zaman ne olacağını düşünüyorsun
  What do you think happens when we die
 2. Türkiyede Bush karşıtı düşünceye sahip olanlar var
  There are anti-Bush sentiments in Turkey
 3. Yaratıcı düşünce
  Creative thinking
 4. Arkadaşların hakkında ne düşünüyorsun
  What do you think of your friends
 5. Ekim ayına doğru Ankara’ya gitmeyi düşünüyorum.
  I am thinking of going to Ankara around October.