to be present, exist, be, to be available ne demek

  1. to be present, exist, be, to be available : bulunmak

bulunmak ile ilgili cümleler

  1. Bu bölgede müzeler bulunmaktadır
    There are museums in this area
  2. istemde bulunmak
    prompt