to be serviceable, to be useful, to be suitable ne demek

  1. to be serviceable, to be useful, to be suitable : yaramak

yaramak ile ilgili cümleler

  1. bir şeye yaramak
    be of use for something