to begin, start ne demek

  1. to begin, start : başlamak

başlamak ile ilgili cümleler

  1. Bir işe başlamak
    Starting a Business
  2. Başlamak
    To start
  3. Taksi metre 2,00 YTL’den başlamaktadır
    The taxi meter starts at 2 New Turkish Liras