to nail, to set (precious stone) ne demek

  1. to nail, to set (precious stone) : mıhlamak